نمایش دادن همه 10 نتیجه

وافل ساز کاجی دیجیتال

موجود در انبار

سایز

405*298*185

وزن

9kg

قدرت

2000w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز کاجی

موجود در انبار

سایز

405*298*185

وزن

9kg

قدرت

2000w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز ماهی دهن باز دیجیتال

موجود در انبار

سایز

225*405*570

وزن

14kg

قدرت

2000w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز ماهی دهن باز

موجود در انبار

سایز

225*405*570

وزن

14kg

قدرت

2000w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز قلبی گردان دیجیتال

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز قلبی گردان

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز مربعی گردان دیجیتال

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz

وافل ساز مربعی گردان

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz

وافل‌ ساز حبابی دیجیتال

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz

وافل‌ ساز حبابی

موجود در انبار

سایز

440*270*270

وزن

7kg

قدرت

1420w

جریان برق

220/50hz