در حال نمایش 14 نتیجه

قهوه ترک ساز گرد

موجود در انبار

سایز

420*420*160

وزن

9kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ساز هرمی گلد

موجود در انبار

سایز

485*425*160

وزن

7kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ساز هرمی مینی

موجود در انبار

سایز

485*425*160

وزن

7kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ساز هرمی

موجود در انبار

سایز

520*520*160

وزن

10.5kg

قدرت

1500w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ساز مینی گلد

موجود در انبار

سایز

370*370*150

وزن

6kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ساز شنی مینی مدل Coffeemaker x1min

موجود در انبار

سایز

370*370*150

وزن

6kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ ساز مدل کلبه‌

موجود در انبار

سایز

1100*720*1930

وزن

75kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ ساز کلاسیک

موجود در انبار

سایز

860*485*1080

وزن

35kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک ‌ساز Coffeemakerx12L گلد

موجود در انبار

سایز

580*425*160

وزن

10kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ ساز Coffeemakerx1hr2L

موجود در انبار

سایز

495*695*160

وزن

11.5kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ساز Coffeemakerx1hr2L گلد

موجود در انبار

سایز

495*695*160

وزن

11.5kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ساز گرد گلد

موجود در انبار

سایز

420*420*160

وزن

9kg

قدرت

1700w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ ساز Coffeemakerx12L

موجود در انبار

سایز

580*425*160

وزن

10kg

قدرت

3000w

جریان برق

220/50hz

قهوه ترک‌ساز خانگی مدل Coffeemaker CR

موجود در انبار

سایز

312*312*130

وزن

3.5kg

قدرت

1000w

جریان برق

220/50hz